Uutiset


07.12.2016Työsuhdeautojen verotusarvot 2017
17.11.2016Pesupalveluita
02.12.2014Työsuhdeautojen verotusarvot 2016
03.06.2014Autolehti 6/2014
21.05.2014Järkyttävä summa
20.05.2014Yritysautokulut
26.03.2014Yritykset eivät tiedä autokulujaan
12.11.2013Suomalainen vastuunkantaja

Työsuhdeautojen verotusarvot 2017

07.12.2016

Työsuhdeautojen verotusarvot vuonna 2017

 

Autoetu on kyseessä, jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella.

Ensi vuonna etujen arvo on eri ikäryhmissä seuraava:

Ikäryhmä A (vuosina 2015 - 2017 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 255 eurolla tai 17 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä B (vuosina 2012 - 2014 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä C, (ennen vuotta 2012 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Takaisin ylös


Pesupalveluita

17.11.2016

Uutta: Juhlapesu ja HOK-Elanto yhteistyöhön

Juhlapesun teknologia laajenee vuoden alusta HOK-Elannon ABC-autopesuloihin. Yhteistyön myötä asiakkaidemme käyttöön tulee ylivoimaisesti kattavin autopesuverkosto pääkaupunkiseudulla. Lue lisää www.juhlapesu.fi 

Takaisin ylös


Työsuhdeautojen verotusarvot 2016

02.12.2014

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

a) Ikäryhmä A (vuosina 2014 - 2016 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

b) Ikäryhmä B (vuosina 2011 - 2013 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

c) Ikäryhmä C, (ennen vuotta 2011 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Ulkomailla saatu autoetu (ennen vuotta 2008 käyttöönotetut autot)

  Kuukausikohtainen arvo Ajopäiväkirjan tai muun verovelvollisen tai veroviranomaisen esittämän luotettavan selvityksen perusteella määräytyvä arvo
  euro/kk perusarvo
euro/kk
+ kilometrikohtainen arvo euro/km
- vapaa autoetu 744 264 0,32
- auton käyttöetu 444 264 0,12

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö.

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.

Jos palkansaajan luontoisetuauto hänen työnsä vuoksi vaihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusarvo lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta.

18 §

Perusarvolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta.

Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa uutena hankitun auton ostopäivänä voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Kuitenkin, jos aikaisintaan vuonna 2015 ensimmäistä kertaa käyttöön otetun auton edellä tarkoitettua ostopäivän yleistä suositushintaa ei ole tiedossa tai auto on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön ennen vuotta 2015, uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä 3 400 eurolla. Tästä hinnasta lasketaan 17 §:ssä mainittu prosentti. Saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon.

Ulkomailla saadun autoedun arvo määräytyy auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella 17 §:n mukaisesti. Vuoden 2007 jälkeen käyttöönotettujen autojen perusarvo lasketaan edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kuitenkin niin, että auton uushankintahinta on auton hankintamaan hinta mahdollisine veroineen vähennettynä 3 400 eurolla.

19 §

Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen määrä on kalenterivuoden aikana yli 30 000 kilometriä, tai palkansaaja joutuu vaihtamaan luontoisetuautoa 17 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla, edun perusarvo on 80 prosenttia edellä 17 ja 18 §:ssä tarkoitetusta perusarvosta.

20 §

Autoon hankitut lisävarusteet autopuhelinta ja tavanomaisia talvipyöriä lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa määrättäessä. Autopuhelimen arvona käytetään matkapuhelinedun arvoa.

Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850 €. Jos työnantajan lisävarusteista saama alennus ylittää tavanomaisen käteis- tms. alennuksen, lisävarusteiden arvona käytetään niiden yleistä suositushintaa.

21 §

Vapaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton käyttövoimakulut.

Palkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama korvaus vähennetään vapaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arvosta.

22 §

Autoetua vahvistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.

23 §

Autoedun raha-arvoa on korotettava 450 eurolla kuukaudessa tai 30 sentillä kilometriä kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja.

24 §

Edellä 17 §:ssä tarkoitetusta ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi autolla verovuonna päivittäin ajettu kilometrimäärä.

Autolla ajetuista työajoista on ajopäiväkirjaan merkittävä päivittäin seuraavat tiedot:

  • ajon alkamis- ja päättymisajankohta
  • ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus ja
  • auton käyttäjä.

Takaisin ylös


Autolehti 6/2014

03.06.2014

Fleet Innovation tuulettaa yritysautomarkkinoita

 

Autokulut läpivalaisuun

 

Leasing-yhtiöt ovat saaneet hyvän otteen yritysautomarkkinoista viime vuosina. Leasing onkin usein hyvä ratkaisu yrityksen autoasioiden hoitamiseen, mutta vaihtoehtojakin on.

 

Työsuhde- ja tuotantoautoja on Suomessa kymmeniä tuhansia. Näistä valtaosa on työntekijöiden työsuhdeautoja ja loput yritysten toiminnassaan käyttämiä tuotantoautoja.

 

Leasing-yhtiöiden ote yritysautomarkkinoista on viime vuosina vahvistunut, kun yritykset ovat ulkoistaneet autoasioiden hoitamisen. Useimmiten autot on hankittu huoltoleasingilla, jonka hintaan on nivottu rahoituksen lisäksi muita autoilun kannalta keskeisiä palveluja.

 

Leasing-yhtiöiden kokonaiskonsepti on toimiva ja täyttää usein asiakasyritysten tarpeet. Leasing-yhtiöille ei kuitenkaan ole markkinoilla ollut varsinaista vaihtoehtoa, jos yritys on halunnut ulkoistaa autoasioiden hoitamisen.

 

Tähän markkinarakoon on jo useamman vuoden iskenyt kiilaa Fleet Innovation Oy. Yritys profiloi itsensä asiakasyritystensä riippumattomaksi kumppaniksi autoasioissa.

 

Riippumattomuus tarkoittaa tässä sitä, Fleet Innovation hoitaa asiakasyrityksen autoasiat sille parhaiten sopivalla tavalla. Autot voidaan hankkia leasing-yhtiön kautta tai ne voidaan ostaa yrityksen omistukseen. Fleet Innovation ei siis ole perinteinen leasing-yhtiö.

 

"Olemme asiakkaan ulkoistettu ajoneuvo-osasto. Haemme markkinoilta asiakkaamme autotarpeisiin parhaiten sopivan palveluverkoston ja hoidamme sen ylläpidon", toimitusjohtaja Pekka Piipponen kertoo.

 

v Omaksi vai leasingilla?

 

Vuonna 2007 perustetun yrityksen asiakkaina on 5–600 autokannan omaavia yrityksiä. Asiakkaita on noin 120 ja niillä on noin 4000 auton kanta. Huoltoleasing on ollut viime vuosien suosituin auton rahoitusmuoto, mutta Piipposen mukaan nyt asia on ehkä hivenen muuttumassa.

 

"Monissa asiakasyrityksissä mietitään, onko huoltoleasing paras ratkaisu autoasioiden hoitamiseen. Esimerkiksi yhdessä meidän asiakasyrityksessä, jossa on noin 70 auton kanta, tultiin siihen tulokseen, että autojen omistaminen on tällä hetkellä parempi ratkaisu.", Piipponen toteaa.

 

"Esimerkiksi tuotantoautoille huoltoleasing ei ole aivan optimaalinen ratkaisu. Tuotantoautot ovat henkilöautoja kovemmassa käytössä ja sen vuoksi jäännösarvon määrittely on haastavaa."

 

Fleet Innovationin kannalta ei ole merkitystä, mitä kanavaa asiakas päättää käyttää autojensa hankintaan. Keskeistä on, että asiakkaan valitsema tapa on mahdollisimman kustannustehokas ja vaivaton sekä soveltuu asiakkaan tarpeisiin.

 

"Meidän tehtävä on varmistaa, että asiakas valitsee oikean tavan hoitaa autoasioita."

 

v Kululajit syyniin

 

Toiminnan keskeinen elementti on FleetMax-tietojärjestelmä, jolla päästään seuraamaan kululajikohtaisesti asiakkaan autokustannuksia. Kululajeja ovat auton arvon alenema, rahoituksen korkokulut, huoltotoimet, polttoaineet, vakuutukset ja viranomaismaksut.

 

"Työsuhdeautosta aiheutuu yritykselle 1000–1500 euron kuukausittainen kokonaiskustannus", Piipponen kertoo.

 

Näkyvien kululajien lisäksi autokustannuksiin sisältyy aina niin sanottuja piilokustannuksia. Nämä liittyvät vaikkapa polttoaineiden tai pesujen luottokorttimaksuihin. Niiden synnyttämät rahoitus- ja hallinnointikustannukset eivät kohdennu autokuluihin.

 

"Tämä niin sanottu musta laatikko voi muodostaa jopa 15–20 prosenttia yrityksen autokuluista. FleetMaxin avulla pystymme tuomaan nämä piilokustannukset esille autokohtaisesti eriteltynä", Piipponen sanoo.

 

Säästöjä etsitään myös muista kululajeista esimerkiksi rahoitusmuotoja kilpailuttamalla tai poistamalla väliportaat autopalvelujen tarjoajien ja asiakkaan väliltä. Samoin vähennetään yrityksen sisäistä autoiluun liittyvää hallinnollista työtä, kuten laskujen ja sopimusten käsittelyä. 

Takaisin ylös


Järkyttävä summa

21.05.2014

Järkyttävä summa hukkaan – selvitä todelliset autokulusi!

Yritysautoihin haaskataan turhaan 200 miljoonaa euroa joka vuosi.

Kotimaisen yritysautojen hallinnointiin ja kustannusten hallintaan erikoistunut Fleet Innovation Oy:n mukaan Suomessa haaskataan vuosittain jopa 200 miljoonaa euroa turhaan yritysautoihin.

Fleet Innovationin analyysin mukaan keskimääräinen elinkaaren aikainen kokonaiskustannus ajoneuvoa kohden (TCO) on noin 1300 euroa kuukaudessa.

– Suomessa on eri arvioiden mukaan noin 70 000 yritysautoa. Kun tästä lasketaan yritysautojen kustannuksia koko maassa, niin nähdään, että yritysautoista maksetaan kuukaudessa noin 91 miljoonaa euroa, eli vuositason kustannuspotti on noin 1092 miljoonaa euroa. Suomessa yrityksillä menee ajoneuvokustannuksiin siis yhteensä yli miljardi euroa vuodessa, kertoo Fleet Innovationin toimitusjohtaja Pekka Piipponen.

Piipposen mukaan yritysautojen kustannusten hallinta onkin suomalaisyrityksissä retuperällä. Suurin ongelma on erilaiset tunnistamattomat ja siten kohdistamatta jääneet kustannukset. Tällaisia piilossa olevia kustannuksia on jopa noin 15–20 prosenttia suomalaisyritysten autokannan kokonaiskustannuksista.

Näitä piilokustannuksia syntyy muun muassa leasingyhtiöiden marginaaleista rahoituksen, auton jäännösarvon, renkaiden ja huoltojen osalta. Myös autoihin liittyvien muiden palveluiden, kuten vakuutusten hinnat voivat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen merkittävästi.

– Jo pienen tai keskisuuren yrityksen on helppo säästää jopa 20 prosenttia autokuluissaan. Ensimmäinen askel kustannustehokkuuteen on tietoisuus nykyisestä kulurakenteesta. Työvälineitä tähän ovat kululajikohtainen seuranta, oman yrityksen tilanteeseen sopiva rahoitusmuoto autokannalle ja parhaiden palveluntarjoajien valitseminen markkinoilta, Piipponen sanoo.

– Tavallisesti yrityspäättäjät eivät ymmärrä ajoneuvokannan kokonaiskustannuksia, mikä on huolestuttavaa. Mikäli yritykset reagoisivat ajoneuvokustannuksiin ja kyseenalaistaisivat nykyisenkaltaiset huoltoleasingsopimukset, suomalaisyritykset voisivat säästää vuositasolla jopa 150 – 200 miljoonaa euroa, hän jatkaa.

Yrittäjäsanomat
toimiturittajat.fi 

Takaisin ylös


Yritysautokulut

20.05.2014

Lue koko Talouselämän uutinen tästä linkistä:

http://www.talouselama.fi/uutiset/suomalaista+suurpiirteisyytta+naihin+autoihin+uppoaa+miljardi+euroa+vuodessa++siita+200+miljoonaa+turhaan/a2248829 

Takaisin ylös


Yritykset eivät tiedä autokulujaan

26.03.2014

Kauppalehden verkkolehdessä 11.3. julkaistussa artikkelissa Fleet Innovationin toimitusjohtaja Pekka Piipponen toteaa suomalaisten yritysten haaskaavan rahojaan turhiin autokuluihin. Suurimpana syynä tähän on tietämättömyys autokuluista ja ennen kaikkea kululajikohtaisen seurannan puute yritysautojen kohdalla. Lue koko juttu osoitteesta

http://www.kauppalehti.fi/auto/uutiset/fleet+innovation+yritykset+eivat+tieda+autokulujaan/201403657431 

Takaisin ylös


Suomalainen vastuunkantaja

12.11.2013

Suomalainen Vastuunkantaja -merkki on yritykselle myönnetty tunnustus, joka kertoo yrityksen asiakkaille, että siltä kannattaa ostaa, koska ostaessa tietää yrityksen hoitavan velvoitteensa Suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.

Suomalainen Vastuunkantaja -merkki on todistus siitä, että yrityksen toiminta on luotettavalla pohjalla ja sillä on edessään valoisa tulevaisuus pitkäaikaisena palvelun tarjoajana ja Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukipilarina. 

 

Takaisin ylös


Fleet Innovation Oy

Innopoli 2 Tekniikantie 14
02150 Espoo
Puh. +358 9 6898 8460
infleet.fi

Laskutusosoite:

OVT: 003720988984
Operaattori: Opus Capita Oy

Fleet Innovation Oy
PL 10496, 00021 LASKUTUS.

Tilaa uutiskirje

Copyright © Fleet Innovation
Powered by Nerio